Spillets Regler

 

I ethvert rollespil er der brug for regler.
Reglerne har flere formål:
Reglerne kan give en person evner og kræfter som vedkommende ikke har i virkeligheden.
Reglerne bestemmer hvordan verdenen funger i rollespillet.
Reglerne giver mulighed for kamp eller anden form for action, som ikke er muligt at lave rigtigt.
Reglerne bestemmer naturligvis også hvad man må og hvad man ikke må i et rollespil.

Brud på reglerne kan medføre restriktioner på ens rolle eller i værste fald bortvisning fra rollespillet.

G-2059
I G-2059 går spillet ud på at indsamle ”Det Grønne Guld” og sælge det for spilpenge (Euro) til opkøberne. For at deltage i rollespillet kræver det at man er udklædt i et fremtidigt trash-look kostume og at man er med på et hold.
Holdstørrelsen må max være på 8 personer.
Holdet SKAL have et navn.

Opsamling
Ved Opkøberstederne står en prisliste, hvor man kan se hvilke materialer der gives penge for. Det er ikke alt der gives penge for.
Ved opsamling gælder der følgende regler:

Opsamlerne skal bære handsker Der må kun samles ind i EGEN Zone, eller de Zoner som man har tilladelse til at samle ind i.
Alle hold må samle ind i Fri-arealerne.
Fri-arealerne er områderne uden for Zonerne.
Det er ikke tilladt at tage ting fra skraldespande, containere osv.
Det er FORBUDT at tage ting som er i brug, eller som har et formål.
Det er strengt FORBUDT at STJÆLE affald fra de andre grupper.
Det er IKKE tilladt at samle ting ind som skal bruges. F.eks. aviser eller reklamer som endnu ikke er omdelt.
Det er tilladt at ringe dørklokker i ens zone og høfligt bede om batterier, glas, og plastik osv.
Kun hele glas/flasker må samles op. Er de smadret/skåret skal I lade dem ligge.

Våben
I spillet bruger vi enten vandgeværer eller bløde skumgummivåben som våben. De præcise regler for disse bliver gennemgået til spilbriefingen.

Spilmestrene medbringer alle våben og egne medbragte våben må ikke benyttes.

Opkøberne
Der er 2 Opkøbere i rollespillet:
Opkøber Dafsa
Opkøber Æons

Begge holder til ved skolen.
Det er frit for spillerne at vælge hvilken opkøber de vil sælge til. Priserne kan være forskellige i mellem opkøberne.
Priserne kan også variere, alt efter nyhederne på verdensmarked, udbud og efterspørgsel, så følg med i verdensnyhederne. Priserne kan variere med minutters mellemrum, så vær hurtig.

Politi
Der findes en mindre politistyrke, Sektor G (Gladsaxe), som opretholder lov og orden.
De kan anholde opsamlere, forhøre dem og idømme dem bøder hvis de bryder loven og opsamlerreglerne. De kan også give opsamlerne karantæne for visse områder og de kan i værste fald fratage opsamlerne våben og særtilladelser, hvis opsamlerne opfører sig dårligt.

Mutanter
I særligt bestrålede områder i Sektor G bor mutanterne. Mutanterne er stakler der grundet forurening og giftaffald er muteret og blevet vanskabte og onde.
Engang imellem dukker mutanterne op til overfalden og går på magt efter mad:
Menneskekød!
Hvis en mutant rører en person, gør det vedkommende syg og man skal straks falde omkuld på jorden og i værste fald bliver den berørte person selv mutant.
Syge personer, kan kureres, med modgift, som kan købes hos opkøberne.

Kamp
I G-2059 er våben totalt forbudt. Det medfører dødsstraf at bære et våben.
Men for at have en chance imod mutanterne har staten udviklet nogle særlige ioniserede syreguns, som har en særlig syre som kan skade mutanterne (vandpistoler).
Sådanne våben kan købes hos opkøberne.
Men det kræver våbentilladelse at bære en syregun. Det er forbudt at skyde på andre end mutanterne. Sker dette fratages både våben og våbentilladelse.

Generelle regler
Deltagerne i spillet skal SPILLE rollespil. Altså skuespil. Det er ikke tilladt at bruge hinandens rigtige navne.
KUN rollespilsnavnene bruges under spillet.
Pengene der bliver tjent tilhører holdet, og ikke nogle enkeltpersoner på holdet.
For at samle ind i en Zone kræver det en indsamlingstilladelse.
Det kræver tilladelse at indsamle kemiaffald. Én pr. type kemi.
Det kræver tilladelse (samt beskyttelsesdragt) at indsamle atomart affald.

Evner
Der er 4 evner i rollespillet.
Du kan vælge én af disse evner i spillet til din rolle.
Et hold bør ikke alle vælge samme evne.

Nævekamp
er en talværdi som bestemmer hvor god man er til at slås. Alle spillere har min. én i Nævekamp, men med denne evne tildeler spilmestrene dig en højere værdi. (f.eks. 2 eller 3). Kommer to roller op at slås, hvisker de begge deres nævekampsværdi til hinanden. Derefter laver de et kort stuntslagsmål, og den med den højeste værdi vinder kampen.
Den anden bliver slået ud og skal falde om og ligge stille på jorden i ca. 1 min. Er nævekampsværdierne lige høje, slår begge parter hinanden til jorden. Man kan KUN være to i et slagsmål.

Styrke
Denne evne kan bruges til to ting. Dels skal man have Styrke, for at kunne bære radioaktive brændselsstave i beskyttelsescontaineren. Dels kan man bære sårede/døde personer let i én arm.
Dette gøres ved at du rører spilleren let på skulderen og siger: ”Bære person”. Vedkommende rejser sig nu op, og skal lægge en arm om nakken på dig, og lade som om vedkommende bliver båret, men altså selv gå med.

Mod
Evnen gør at ens rolle tør gøre farlige ting. F.eks. bekæmpe mutanter tæt på, eller bære sprængfarlig kemi (Type 3). Man SKAL have evnen Mod for at transportere kemi-3, men evnen kan også fås ved f.eks. at tage stoffer (Blue Velvet).

Handel / Markedskendskab
Evnen gør at ens rolle ved en masse om handel med genbrugsmateriel. Rent praktisk vil det sige at spilleren der har evnen Handel, får små hints undervejs i spillet, som vil hjælpe vedkommende med at forudse kurserne på genbrugsmarkedet.

Radioaktivt stråling
I rollespillet vil vi bruge grønne knæklys. Det er nogle grønne selvlysende plastikstave på ca. 15 cm. Disse er stærkt radioaktive, og man bliver bestrålet af en dødelig dosis hvis man, uden beskyttelse er nærmere end 5 meter af en sådan brændselsstav. Dragter og handsker købt hos en af opkøberne beskytter imod stråling.
Bliver man bestrålet kan man dog redde livet ved straks at indtage noget strålingsmedicin som kan købes hos opkøberne.

Off-game
Er man i sit kostume, men har man brug for en pause eller at tale om noget der ikke vedrører spillet (eller en regelsnak) så laver man et ”timeout”-tegn og går off-game. Herefter kan man tale normalt. Når man går ind i sin rolle igen siger man høj ”ingame” og så forsætter spillet som om intet var hent.

Det er også muligt gå ud af spillet ved at ”Sjælevandre” dette gøres ved at lægge begge hænder fladt oven på sit hoved. Herefter er man ikke med i spillet. Man er USYNLIG.
Denne effekt bruges især af spillelederne og af mutanterne, for de vil symbolisere at de ikke er til stede.

Det er forbudt at bruge viden i spillet som man tilfældigvis har fået at vide off-game. Det er snyd og vil blive slået hårdt ned på.

Vinderholdet
Vinderholdet er det hold der har flest Euro-pengesedler når spillet slutter. MEN – det handler også om at have opført sig pænt. Spilmestrene tager sig retten til at også at tage holdenes opførsel og ærlighed i betragtning når vinderholdet udråbes. Hold der snyder og bryder for mange regler vil kunne blive diskvalificeret .

Så opfør jer ordentligt!

Spørgsmål
Spillet er arrangeret af Evenyrridderne.
Vil du vide mere om os, kan du læse mere her:

www.eventyrridderne.dk eller på www.facebook.com/eventyrridderne

Spørgsmål rettes til Daniel Benjamin Clausen
Enten på Facebook eller pr. email.

Uden for spillet kan Daniel kontaktes på
E-mail: daniel@eventyrridderne.dk